Darmowa dostawa : Sprawdź

3-5 dni

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Podmiotem przetwarzającym Twoje Dane Osobowe jest Kreacja Obrazu Kamila Wilk
Adres naszej strony internetowej: www.igibee.pl
e-mail: iod@igibee.com
Adres korespondencyjny: ul. Nadrzeczna 106, 38-455 Wrocanka

Jakie Dane Osobowe zbieramy i dlaczego je zbieramy

Twoje Dane Osobowe zbierane za pośrednictwem strony Internetowej IgiBee:

Wyżej wskazane Dane Osobowe zbierane są przez Kreacja Obrazu Kamila Wilk za pośrednictwem formularzy sprzedażowych na stronie internetowej www.igibee.pl w celu obsługi zamówień produktów będących w ofercie sklepu, a także przygotowania ofert marketingowych.

Wszystkie inne Dane Osobowe, które nam dobrowolnie przekażesz zostaną włączone do zbioru Danych Osobowych i objęte ochroną, chyba że zechcesz abyśmy je usunęli (do czego masz prawo).

Podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Twoje dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.

W zakresie realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO, Twoje dane mogą być przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) – w przypadku mailowej wymiany informacji.

art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – w przypadku telefonicznej wymiany informacji.

Cel przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane w celu:

Twoje dane mogą być również przetwarzane na potrzeby realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń.

Jeżeli skontaktujesz się z nami telefonicznie, rozmowy nie będą rejestrowane i nie będą przechowywane, a podane podczas rozmowy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niezbędnych czynności przedsięwziętych z Twojej inicjatywy, ale nie wykraczających poza zakres usług jaką świadczy firma Kreacja Obrazu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Kreacja Obrazu nie stosuje i nie będzie stosować wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie profilowania.

Kreacja Obrazu korzysta z plików cookies do celów statystycznych, tak by móc w sposób odpowiedni oferować treść dostarczaną za pośrednictwem strony www.igibee.pl, poprzez reklamy oraz systemy pozwalające na ustalenie, którymi podstronami, ich częściami jesteś zainteresowany/a. Czynności te nie są rejestrowane po to by gromadzić dane osobowe, które mogłyby pozwolić na ustalenie Twojej tożsamości.

Cookies

Dane, pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, czyli urządzeniu, z którego korzystasz i najczęściej jest Twoją własnością. Dane te przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych, tak aby uprościć Tobie ich przeglądanie/używanie.

Cookies na stronie www.igibee.pl

Kreacja Obrazu stosuje pliki cookies, po to by:

Rodzaje cookies na stronie www.igibee.pl

Czy mogę samemu zarządzać cookies na stronie www.igibee.pl?

Tak, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej i/lub z pomocą administratora urządzenia, z którego korzystasz.

Z kim dzielimy się danymi

Poza Kreacja Obrazu, dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Twoje Dane Osobowe zostaną przez nas usunięte, gdy nie będą już potrzebne dla osiągnięcia celów przetwarzania.

Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających.

Rozpatrywanie skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – dane będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – dane będą przechowywane przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas, kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

Prowadzenie działań marketingowych, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie prowadzonej działalności Kreacja Obrazu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dane będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – zapytania związane z prowadzoną działalnością Kreacja Obrazu będą przetwarzane jedynie do czasu załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz, bądź do momentu wniesienia sprzeciwu – przekazania nam informacji, że nie chcesz abyśmy zwracali się do Ciebie w przyszłości z zapytaniami o prowadzony wcześniejszy kontakt.

Konto założone na stronie internetowej www.igibee.pl będzie aktywne przez czas, kiedy z niego korzystasz. Jeżeli miną 3 lata od czasu ostatniego logowania, co oznacza, że konto było przez ciebie nieużywane przez ten czas, to konto te zostanie usunięte. Konto zostanie także usunięte, gdy skorzystasz z prawa, które Tobie na to pozwala. Jeżeli z tytułu prowadzenia Twojego konta będą przysługiwały nam roszczenia, nie usuniemy go natychmiast po Twoim żądaniu, lecz będziemy przechowywać je przez czas możliwego dochodzenia roszczeń. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Na czas dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową kupna sprzedaży. Prawnie uzasadnionym celem jest windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie postępowań egzekucyjnych. Czas trwania przetwarzania danych osobowych to czas prawomocnego zakończenia wspomnianych postępowań. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jakie masz prawa do swoich danych

Przysługują Ci następujące prawa wynikające z RODO:

Każde żądanie zostanie przez nas rozpatrzone indywidualnie.

Jeśli masz zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych prosimy o kontakt, żebyśmy mogli temu zaradzić.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Gdzie przesyłamy dane

Kreacja Obrazu ulokował swoją stronę na hosting’u 20i Ltd., gdzie również znajduje się jego serwer pocztowy.

Informacje dodatkowe

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Kreacja Obrazu stosuje przyjęte zasady dotyczące:

Inne

Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne.
Zależy nam na tym, aby z godnym poszanowaniem potraktować informacje o Tobie.
Staramy się przetwarzać wszelkie dane zgodnie z RODO

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny, założymy, że akceptujesz pliki cookies, naszą politykę prywatności oraz regulamin sklepu.